1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Phòng GDTH

Cập nhật lúc : 00:00 08/05/2013  

Kế hoạch của Phòng GDTH Tháng 5 Năm 2013
Công tác tháng 04 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 05 năm 2013

1. Công tác tháng 3:

- Đại hội Chi bộ Mầm non – Tiểu học

- Tập huấn về phương pháp dạy học tiếng Anh do Đề án Ngoại ngữ Trung ương tổ chức; Tập huấn về dạy học môn Mỹ thuật do Bộ tổ chức

- Tham dự lớp tập huấn về Phòng tránh rủi ro tại Đà Nẵng

- Thi học sinh giỏi Toán, Tiếng Việt lớp 5 cấp tỉnh 

- Chuẩn bị in sao đề kiểm tra cuối năm.

- Tham gia đoàn thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ALưới; Thi nghề phổ thông; các trung tâm ngoại ngữ

-  Tham gia Kỷ niệm 10 năm triển khai dự án Bóng đá cộng đồng

2. Kế hoạch công tác tháng 4:

- Kiểm tra định kỳ cuối năm học khối 4, 5 môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh lớp 5 theo đề chung của Sở .

- Phòng GD&ĐT nộp về Phòng Giáo dục Tiểu học Sở báo cáo tổng kết năm học của Tiểu học theo mẫu.

- Báo cáo tổng kết năm học và thi đua cho Vụ Giáo dục Tiểu học.