1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Phòng TCCB

Cập nhật lúc : 00:00 20/02/2013  

Kế hoạch của Phòng TCCB Tháng 2 Năm 2013
Công tác tháng 01 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 02 năm 2013

1. Công tác tháng 1:

- Phối hợp với các huyện ủy, thị uỷ và thành ủy thăm dò tín nhiệm bổ sung CBQL.

- Làm việc với các phòng GD&ĐT về biên chế và sử dụng đội ngũ, đi kiểm tra thực tế một số đơn vị

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các phòng GD&ĐT cập nhật dữ liệu PMIS để chuyển Bộ GD&ĐT theo định kỳ.

2. Kê hoạch công tác tháng 2:

- Phối hợp với các huyện ủy, thị uỷ và thành ủy thăm dò tín nhiệm bổ sung CBQL.

- Tham mưu thuyên chuyển, điều động giáo viên HK 2