1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước”        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2022 – 2023        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030

Cập nhật lúc : 08:38 25/11/2015  
Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030

UBND tỉnh có Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm quy hoạch:

a) Phát triển GD&ĐT là quốc sách hàng đầu. Quy hoạch GD&ĐT trên cơ sở kế thừa những thành tựu đạt được từ sự nghiệp GD&ĐT thời gian qua và phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

b) Quán triệt đầy đủ các chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Phát triển GD&ĐT theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, liên thông trong hệ thống giáo dục từ mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp đến đại học, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân.

c) Xem giáo dục - đào tạo là một lĩnh vực dịch vụ quan trọng trong cơ cấu nền kinh tế và có sự đóng góp ngày càng cao vào giá trị GDP của tỉnh.

d) Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong cung cấp các dịch vụ giáo dục cơ bản, ưu tiên đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho hệ thống giáo dục cấp cơ sở, các cơ sở giáo dục chất lượng cao, các vùng kinh tế nhiều khó khăn, các khu vực tập trung dân tộc thiểu số.

đ) Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư và thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu quy hoạch:

a) Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm GD&ĐT đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của khu vực và cả nước. Xây dựng và phát triển đại học Huế từng bước trở thành đại học nghiên cứu. Có hệ thống mạng lưới và cơ cấu hợp lý, có đầy đủ các điều kiện nhân tài, vật lực cho việc thực hiện các mục tiêu đổi mới, phát triển GD&ĐT. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn GD&ĐT với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, khu vực và cả nước. Phát huy sức mạnh tổng hợp cho phát triển GD&ĐT, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của nhân dân và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Giáo dục mầm non

Sắp xếp lại mạng lưới trường mầm non theo hướng chuẩn hóa, tập trung, tăng quy mô lớp/trường, giảm tối đa các điểm trường lẻ manh mún, lạc hậu về cơ sở vật chất; quan tâm tạo điều kiện phát triển loại hình mầm non tư thục. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phòng học để tăng khả năng huy động các cháu trong các độ tuổi đến trường đặc biệt là trẻ trước 5 tuổi, đảm bảo xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em và bảo đảm phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi một cách bền vững, chất lượng. đặc biệt chú trọng chăm sóc, nuôi dạy trẻ em thuộc các dân tộc thiểu số, trẻ em thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đầm phá.

- Giáo dục phổ thông

Điều chỉnh, bổ sung, sắp xếp lại mạng lưới các trường phổ thông phù hợp với tình hình phát triển của từng vùng, địa phương theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, cắt giảm một số điểm trường nhỏ, lẻ; tạo điều kiện thuận lợi thu hút thanh thiếu niên trong độ tuổi đến học tập, rèn luyện đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học. đến năm 2020, có 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông và tương đương, chuẩn bị điều kiện tốt để thực hiện mục tiêu giáo dục bắt buộc 9 năm sau năm 2020.

- Giáo dục nghề nghiệp

Đảm bảo hình thành hệ thống mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hợp lý về quy mô và cơ cấu ngành nghề để nhằm nâng cao chất lượng, trình độ đào tạo đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của khu vực.

Đổi mới cơ bản, mạnh mẽ về giáo dục nghề nghiệp để tạo ra động lực phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động hiện nay và hội nhập quốc tế, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm.

Định hướng, tổ chức phân luồng giáo dục hợp lý nhằm thu hút các đối tượng tham gia học nghề nhằm đảm bảo đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của xã hội; đặc biệt là lực lượng lao động ở nông thôn.

- Giáo dục đại học

Tiếp tục phát triển mạng lưới các trường đại học nhằm sớm hình thành trung tâm GD&ĐT đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, có cơ cấu trình độ và cơ cấu ngành, nghề, lĩnh vực đào tạo hợp lý, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và khu vực miền Trung và Tây nguyên. Xây dựng đại học Huế từng bước trở thành đại học nghiên cứu, đáp ứng theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và khu vực; là trung tâm hợp tác và giao lưu quốc tế.

3. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu:

a) Giáo dục mầm non:

- Đến năm 2020:

Toàn tỉnh có 218 trường mầm non. Trong đó có 22 trường tư thục. Trường đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ tối thiểu 40%.

Tỷ lệ huy động trẻ em đi nhà trẻ đạt 30 - 35 %. Trong đó, tỷ lệ trẻ em đi nhà trẻ ngoài công lập chiếm tối thiểu 20%.

Tỷ lệ huy động trẻ em đi học mẫu giáo đạt 95%. Trong đó, tỷ lệ trẻ em đi học mẫu giáo ngoài công lập chiếm tối thiểu 15%.

- Đến năm 2030:

Toàn tỉnh có 230 trường mầm non. Trong đó có 30 trường tư thục. Trường đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ 90%.

Tỷ lệ huy động trẻ em đi nhà trẻ đạt 70%. Trong đó, tỷ lệ trẻ em đi nhà trẻ ngoài công lập chiếm tối thiểu 25%.

Tỷ lệ huy động trẻ em đi học mẫu giáo đạt 100%. Trong đó, tỷ lệ trẻ em đi học mẫu giáo ngoài công lập chiếm tối thiểu 20%.

b) Giáo dục phổ thông:

Tiểu học:

- Đến năm 2020:

Toàn tỉnh có 220 trường tiểu học. Trong đó có 02 trường tư thục. Trường đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ tối thiểu 70%.

Tỷ lệ huy động học sinh đi học đúng độ tuổi và được học 2 buổi/ngày đạt 100%. Trong đó, tỷ lệ học sinh ngoài công lập chiếm tối thiểu 1%.

- Đến năm 2030:

Toàn tỉnh có 234 trường tiểu học. Trong đó có 03 trường tư thục.

Trường đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ 95%.

Tỷ lệ học sinh ngoài công lập chiếm tối thiểu 3%.

Trung học cơ sở:

- Đến năm 2020:

Toàn tỉnh có 131 trường trung học cơ sở. Trong đó có 01 trường tư thục. Trường đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ tối thiểu 60%.

Tỷ lệ huy động học sinh đạt 95%. Trong đó, tỷ lệ học sinh ngoài công lập chiếm tối thiểu 1%.

Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày trên 35%.

- Đến năm 2030:

Toàn tỉnh có 142 trường trung học cơ sở. Trong đó có 03 trường tư thục. Trường đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ 80%.

Tỷ lệ huy động học sinh đạt 100%. Trong đó, tỷ lệ học sinh ngoài công lập chiếm tối thiểu 5%.

Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày trên 50%.

Trung học phổ thông:

- Đến năm 2020:

Toàn tỉnh có 42 trường trung học phổ thông. Trong đó có 03 trường tư thục. Trường đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ tối thiểu 50%.

Tỷ lệ huy động học sinh đạt 70%. Trong đó, tỷ lệ học sinh ngoài công lập chiếm tối thiểu 3%.

- Đến năm 2030:

Toàn tỉnh có 44 trường trung học phổ thông. Trong đó có 04 trường tư thục. Trường đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ 95%.

Tỷ lệ huy động học sinh đạt 80%. Trong đó, tỷ lệ học sinh ngoài công lập chiếm tối thiểu 10%.

Các trường dân tộc nội trú:

Tiếp tục đầu tư nâng cấp 3 trường dân tộc nội trú (Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Trường THCS Dân tộc nội trú Nam đông, Trường THCS Dân tộc nội trú A Lưới) để được công nhận đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2016.

c) Giáo dục nghề nghiệp:

- Mạng lưới trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng phát triển phù hợp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13. đến năm 2020 có 36 cơ sở đào tạo nghề. Trong đó, tỷ lệ cơ sở ngoài công lập chiếm 10%. đến năm 2030 có 37 cơ sở đào tạo nghề. Trong đó, tỷ lệ cơ sở ngoài công lập chiếm 15%. đối với các trường trung cấp, cao đẳng chuyên nghiệp, ngoài việc nâng cấp, phát triển một số trường trung cấp lên thành cao đẳng, duy trì số trường hiện có, sẽ thành lập thêm một số trường ở Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, các khu công nghiệp mới của tỉnh.

- Đến năm 2020, tuyển sinh khoảng 58.000 lao động học nghề. Trong đó, lao động có trình độ cao đẳng nghề đạt tỷ lệ 21%; lao động có trình độ trung cấp nghề đạt tỷ lệ 19%; lao động có trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng đạt tỷ lệ 60%. đến năm 2030, tuyển sinh khoảng 90.000 lao động học nghề. Trong đó, tỷ lệ bình quân hằng năm đào tạo hệ cao đẳng nghề chiếm khoảng 26% /năm; hệ trung cấp nghề chiếm khoảng 20%/năm; hệ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng chiếm khoảng 54%/năm.

d) Giáo dục đại học:

Ngoài các trường đại học thành viên, các khoa và các trung tâm thực hành, nghiên cứu hiện có của đại học Huế, Học viện Âm nhạc Huế, Trường đại học Phú Xuân, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung, sẽ thành lập thêm một số trường đại học, trong đó có một số trường được nâng lên từ các trường Cao đẳng và khoa trực thuộc đại học Huế.

Phấn đấu đạt và vượt một số chỉ tiêu theo Quyết định số 37/2013/Qđ-TTg ngày 26/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020.

4. Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư: (có phụ lục chi tiết kèm theo).

5. Một số giải pháp chính thực hiện quy hoạch:

a) Tăng cường sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với việc tổ chức thực hiện quy hoạch.

Tổ chức quán triệt sâu sắc và cụ thể các quan điểm, mục tiêu, nội dung về phát triển GD&ĐT, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm các điều kiện về nhân lực, tài chính để thực hiện đạt mục tiêu quy hoạch đề ra.

b) Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của xã hội.

- Tuyên truyền sâu rộng chủ trương chính sách về quy hoạch GD&ĐT của tỉnh để các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ sở giáo dục và nhân dân có nhận thức đầy đủ, thực hiện có hiệu quả quy hoạch GD&ĐT.

- Xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường, cộng đồng và xã hội trong việc tham gia làm chuyển biến chất lượng, phát triển giáo dục.

c) đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên các cấp học và ngành học.

- Củng cố, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, thu hút người giỏi vào ngành sư phạm; nâng cao chất lượng đào tạo của trường sư phạm, khắc phục tình trạng thiếu giáo sư, thiếu giảng viên có trình độ cao trong các trường cao đẳng, đại học.

- Có chính sách khuyến khích đối với đội ngũ cán bộ khoa học, giảng viên và nhà giáo có chức danh, học vị cao.

d) Tăng cường đảm bảo các nguồn lực đặc biệt là nguồn lực tài chính cho GD&ĐT:

Huy động nguồn tài chính, tăng cường cơ sở vật chất trường học, trong đó:

- Ngân sách tập trung cho GD&ĐT (thường xuyên và xây dựng cơ bản)

và huy động nguồn thu từ quỹ đất.

- Vốn các chương trình mục tiêu.

- Vốn ODA và từ các tổ chức NGOs, đầu tư nước ngoài.

- Vốn xã hội hóa và các nguồn vốn khác.

đ) Đảm bảo quỹ đất xây dựng các cơ sở GD&ĐT đạt chuẩn.

- Quy hoạch quỹ đất dành cho GD&ĐT.

- Tiếp tục hỗ trợ chính sách đất đai cho các trường, lớp ngoài công lập. e) đổi mới công tác quản lý giáo dục.

- Đổi mới cơ chế quản lý, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các cấp, nâng cao năng lực bộ máy quản lý; hoàn thiện hệ thống thanh tra giáo dục; xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống thông tin quản lý giáo dục; thành lập và triển khai hoạt động của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý giáo dục.

- Mở rộng quan hệ trao đổi và hợp tác GD&ĐT với các đơn vị, địa phương trong nước và nước ngoài.

g) Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục.

- Phát triển các loại hình giáo dục ngoài công lập, đặc biệt ở khu vực thành thị, vùng có đủ điều kiện thích hợp và tập trung chủ yếu ở các cấp học mầm non, trung học phổ thông, các trường thuộc khối đào tạo; ưu tiên đầu tư phát triển cho các cấp giáo dục cơ bản, cho các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa; có cơ chế, chính sách phát triển GD&ĐT ngoài công lập như hỗ trợ về đất đai, tín dụng xây dựng trường, thuế thu nhập...

- Mở rộng các Quỹ khuyến học, bảo trợ giáo dục, khuyến khích các cá nhân và tổ chức đóng góp vào giáo dục bằng mọi hình thức.

- Xây dựng cơ chế huy động xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đối với các trường chất lượng cao.

h) Xúc tiến thực hiện các đề án phát triển đại học, cao đẳng, các chương trình trọng điểm về GD&ĐT.

- Triển khai có hiệu quả các đề án phát triển đại học Huế và các trường đại học, học viện theo lộ trình đã xác định trong các Quy hoạch, chiến lược phát triển của các đơn vị.

- Tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp hỗ trợ để đại học Huế, các trường đại học, học viện phát triển; ưu tiên thủ tục về cư trú, ưu đãi nhà và đất ở, tạo môi trường làm việc cho các nhà giáo, cán bộ khoa học có chức danh, học vị cao và cán bộ trẻ.

- Khuyến khích và tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học có điều kiện triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đổi mới đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017.

i) Đẩy mạnh các hoạt động liên doanh, liên kết và hợp tác quốc tế trong GD&ĐT.

- Liên kết đào tạo giáo dục phổ thông quốc tế theo hướng liên kết với nước ngoài để các trường ở Huế tham gia giáo dục quốc tế, hình thành các trường quốc tế để tham gia đào tạo cho trong nước và nước ngoài.

- Mở rộng quan hệ quốc tế trong đào tạo nghề và dạy nghề.

- Đại học Huế liên kết với các đại học nước ngoài theo hướng hình thành khoa đào tạo quốc tế để đào tạo đại học cho sinh viên nước ngoài và sinh viên Việt Nam du học tại chỗ.

- Tạo điều kiện để các nhà đầu tư quốc tế vào đầu tư trực tiếp, xây dựng các cơ sở giáo dục - đào tạo quốc tế tại địa phương.

k) Đổi mới và nâng cao chất lượng GD&ĐT.

- Phát triển GD&ĐT theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, với quy mô hợp lý gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng và nhiệm vụ xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước.

- Nâng cao chất lượng dạy học ở tất cả các cập bậc học, trong đó chú trọng chất lượng dạy học ngoại ngữ; chất lượng đào tạo giáo viên trong các trường sư phạm.

- Duy trì và phát triển phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở một cách bền vững; tiến hành phổ cập trình độ trung học phổ thông.

l) Thực hiện tốt việc phân luồng sau phổ thông, giáo dục hướng nghiệp và đẩy mạnh công tác giáo dục nghề nghiệp.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp, các ngành về vai trò quan trọng của giáo dục nghề nghiệp trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống và góp phần giảm nghèo.

- Đẩy mạnh việc định hướng, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học.

- Có chính sách trợ giúp tài chính cho học sinh nghèo và các cơ sở đào tạo tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở để đào tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp.

- Đổi mới một cách căn bản chương trình giáo dục hướng nghiệp và giáo dục nghề phổ thông theo hướng nâng cao năng lực tự đánh giá, kỹ năng tìm kiếm thông tin về ngành nghề và nhu cầu thị trường lao động cho học sinh phổ thông.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.